Verbeteringen in JAWS 2022.2204.20 (en Fusion) voor april 2022

JAWS april Update verbeteringen

 • Een nieuwe toetsaanslag toegevoegd, INSERT+SHIFT+Z, om de navigatie sneltoetsen tijdelijk te onderbreken. Dit is handig als je tegenstrijdige toetsen moet gebruiken die door een website worden aangeboden, maar je wilt de Virtuele Cursor niet volledig uitschakelen. De navigatiesneltoetsen worden hervat wanneer u de focus verplaatst van het huidige browservenster of navigeert naar een nieuwe pagina. Hoewel deze nieuwe toetsaanslag de belangrijkste manier is om deze functie te gebruiken en wordt genoemd in JAWS Commando's Zoeken, werkt het oude commando, CTRL+INSERT+N, nog steeds voor gebruikers die deze uit gewoonte nog steeds gebruiken.
 • Wanneer Spraak-Op-Commando actief is (INSERT+SPATIEBALK, S) en u drukt op INSERT+SPATIEBALK, V, K om de Geluidskaart-laag te activeren, hoort u nu spraak als u PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG gebruikt om een ander geluidsapparaat te selecteren.
 • Een door sommige gebruikers gemeld probleem verholpen waarbij spraak onverwacht verloren ging na het starten van JAWS.
 • Een probleem opgelost waarbij woorden met een hoofdletter niet correct werden gelezen wanneer JAWS was geconfigureerd om het hoofdlettergebruik aan te geven bij het lezen per woord. Dit deed zich alleen voor bij gebruik van Eloquence.
 • Verbeterde JAWS ondersteuning voor tabellen op webpagina's die scrollen om visueel extra rijen te tonen als je navigeert met de pijltjestoetsen.
 • Probleem verholpen waarbij het indrukken van CTRL+INSERT+R om alle regio's op webpagina's te tonen niet werkte in de Formuliermodus.
 • Bij het schakelen tussen geopende documenttabbladen in Google Docs, een gemeld probleem opgelost waarbij de naam van het huidige tabblad niet werd aangekondigd als meerdere tabbladen dezelfde naam hadden.
 • In Google Docs zijn de JAWS-commando's voor het verplaatsen naar het begin of einde van een tabelrij (ALT+CTRL+SHIFT+PIJL LINKS of RECHTS) verwijderd, zodat Google in een volgende release gebruik kan maken van deze toetsaanslagen.
 • Een nieuwe optie in Snel-instellingen toegevoegd om de JAWS prestaties te verbeteren bij het navigeren door grote spreadsheets in Excel voor Office 365. Als JAWS traag lijkt te zijn als je door een bepaalde spreadsheet navigeert, open dan Snel-instellingen (INSERT+V) en schakel Prestatie beïnvloedende functies toestaan uit. Dit schakelt functies uit waarvan bekend is dat ze de prestaties beïnvloeden, waaronder benoemde titel regio's, meerdere regio detectie op werkbladen, en automatische detectie van rij of kolom totalen op spreadsheets waar geen formules bestaan voor de berekening van totalen. Deze functies hebben de neiging om te resulteren in een langzamere responstijd met zeer grote spreadsheets.
 • In Office 365 geeft JAWS nu correct aan wanneer een cel in een Excel-werkmap een notitie of opmerking bevat. Je kunt dan op ALT+SHIFT+APOSTROPHE drukken om de notitie of opmerking voor de huidige cel te lezen. Merk op dat als een opmerking een thread van reacties bevat, deze toetsaanslag alleen de eerste opmerking in de thread leest. Om de volledige opmerkingendraad voor een cel te bekijken, of om alle cellen met opmerkingen te zien, gebruikt u F6 of SHIFT+F6 om naar het deelvenster Opmerkingen te gaan. Als dit deelvenster momenteel niet zichtbaar is, druk dan op ALT+R om naar het tabblad Controleren te gaan en selecteer Opmerkingen weergeven. Druk op CTRL+SHIFT+APOSTROPHE om een lijst te maken van alle cellen met opmerkingen.
 • Bij het openen van de Outlook planningsassistent, verschijnt het JAWS virtuele venster niet langer omdat deze het zicht van een ziende ZoomText of Fusion gebruiker op het venster belemmerde. JAWS gebruikers kunnen nog steeds door de inhoud van de planningsassistent navigeren met de pijltjestoetsen.
 • Oplossing voor een probleem waarbij groepskoppen in menu's niet werden aangekondigd in Microsoft Office apps.
 • De helptekst voor de optie Meld Waarschuwingen in de JAWS Snel-instellingen voor Zoom bijgewerkt om de ALT+WINDOWSKey+S toetsaanslag te vermelden voor het tijdelijk omschakelen van waarschuwingen.
 • Wanneer de focus op een ARIA inhoud staat en ALT+INSERT+M wordt ingedrukt om naar een doelelement te gaan, leest JAWS nu de huidige regel die de focus krijgt.
 • De Liblouis braille vertaler die door JAWS en Fusion wordt gebruikt is bijgewerkt naar versie 3.21.0.
 • Een probleem opgelost met de Italiaanse versie van JAWS waar verschillende emoji symbolen niet werden aangekondigd zoals verwacht.

 

Verbeteringen in ZoomText 2022.2204.21 (en Fusion)

De volgende punten zijn aangepakt in de update van april 2022.

 • Oplossing voor een probleem waarbij CAPS LOCK+V niet schakelde tussen monitoren wanneer ZoomText met meerdere monitoren werd uitgevoerd.
 • Probleem opgelost met muis-echo bij gebruik van ZoomText of Fusion met de ARC-consoletoepassing.
 • Oplossing voor een probleem waarbij de Scroll-commando's niet werkten op vergrote schermen.
 • Oplossing voor een probleem waarbij steminstellingen niet werden opgeslagen na het herstarten van internationale versies van ZoomText.
 • Oplossing voor het probleem dat de snelle Toegangsbalk niet werd geopend wanneer een internationale versie van ZoomText werd uitgevoerd.
 • Oplossing voor een probleem waarbij het moeilijk was om vergrote tekst in de adresbalk van Chrome te lezen.
 • Oplossing voor een probleem met Excel 2016 en Excel 365 waarbij het juiste teken niet werd weergegeven bij het navigeren door cellen en de formulebalk.
 • Verbeterde prestaties van de cursorverbetering bij het navigeren door cellen in een Excel-bestand.
 • Oplossing voor een probleem waarbij de cursorverbetering in sommige Word-menu's verdween.
 • Probleem met iTunes opgelost waarbij het programma vastliep wanneer geprobeerd werd de naam van audioboeken te bewerken.
 • De instellingen voor de weergaveadapter staan nu onder ZoomText-menu > ZoomText Ondersteuning in plaats van ZoomText-menu > Voorkeuren.
21-04-2022

Telefoon: 050/357555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.