Wat is er nieuw in JAWS, ZoomText en Fusion 2021

Wat is er nieuw in JAWS, ZoomText en Fusion 2021

Verbeteringen in Beeldbeschrijving
Geïntroduceerd in JAWS en Fusion 2019, met Beeldbeschrijving kunt u een foto kiezen en deze laten versturen om te worden geanalyseerd. Er wordt dan een beschrijving van de afbeelding weergegeven in het Resultatenvenster. Om Beeldbeschrijving te gebruiken, druk INSERT + SPATIEBALK gevolgd door B. U kunt dan C indrukken om een beschrijving van een foto te krijgen die is verworven van de Pearl-camera of een flatbed scanner, B om een geselecteerd afbeeldingsbestand te beschrijven in Windows-Verkenner, E om het huidige besturingselement te beschrijven, of K om een afbeelding te beschrijven op het Windows-Klembord.
JAWS en Fusion 2021 blijven deze functie uitbreiden door verschillende verbeteringen aan te bieden, waaronder:
•    Afbeeldingen op webpagina's beschrijven: Indien gefocust op een afbeelding die deel uitmaakt van een webpagina, zoals een foto op Facebook, zal het indrukken van INSERT + SPATIEBALK, B gevolgd door E nu de afbeelding beschrijven.
•    Afbeeldingen naar meerdere services verzenden om de nauwkeurigheid te verbeteren: Afbeeldingen worden standaard naar Microsoft verzonden voor analyse. Het Resultatenvenster bevat nu echter een link Meer resultaten, waarmee de afbeelding opnieuw wordt verzonden naar aanvullende diensten voor analyse en er wordt dan een bijgewerkte beschrijving weergegeven. U kunt ook SHIFT toevoegen aan een Beeldbeschrijvingscommando om direct meerdere diensten te gebruiken. Bijvoorbeeld, INSERT + SPATIEBALK, B gevolgd door SHIFT + B, SHIFT + E, of SHIFT + K.
•    Beeldbeschrijving in meerdere talen gebruiken: Als u JAWS of Fusion in een andere taal dan Engels gebruikt en u probeert Beeldbeschrijving te gebruiken, zullen JAWS en Fusion machinevertaling gebruiken om beschrijvingen in de betreffende taal weer te geven. U kunt ook handmatig kiezen uit 38 talen voor het weergeven van resultaten, configureerbaar met de nieuwe optie Taal Beeldbeschrijving in het Instellingencentrum.
Houd er rekening mee dat deze wijzigingen, met name de machinevertaling voor andere talen, nog experimenteel zijn, dus het kan zijn dat de dingen niet altijd werken zoals verwacht. De resultaten zullen verbeteren naarmate we deze functionaliteit blijven verfijnen.
Voor meer informatie over Beeldbeschrijving, druk INSERT + SPATIEBALK, B gevolgd door VRAAGTEKEN of raadpleeg het onderwerp Beeldbeschrijving in de JAWS help.

OCR-tekst direct naar een Word-document
De handige OCR-functie (Optical Character Recognition) is verbeterd om herkende tekst rechtstreeks naar Word te verzenden. Handige OCR geeft u toegang tot afbeeldingen met tekst die deel uitmaakt van de afbeelding en geeft deze informatie weer in het resultatenvenster. Dit omvat afbeeldingen op het scherm, zoals het grafische configuratiescherm voor een toepassing, een ontoegankelijke PDF die is geopend in Adobe Reader, een momenteel geselecteerd afbeeldingsbestand in Windows Verkenner of een document dat is verkregen door de PEARL-camera of een flatbed scanner.
Als Microsoft Office op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u nu:
•    Gebruik maken van het nieuwe commando INSERT + SPATIEBALK, O gevolgd door W om OCR uit te voeren op een geselecteerd afbeeldingsbestand in de Windows-Verkenner of het bureaublad en de herkende tekst dan meteen in een Word-document te plaatsen. U kunt ook de APPLICATIE-toets indrukken en kiezen voor Handige OCR naar Word met JAWS of Fusion vanuit het contextmenu.
•    Gebruik de nieuwe Open in Word-link die onder in het resultatenvenster verschijnt zodra het OCR-proces is voltooid.
Voor meer informatie over het gebruik van Handige OCR, druk INSERT + SPATIEBALK, O gevolgd door VRAAGTEKEN of raadpleeg het onderwerp over Handige OCR in de JAWS help.

Nieuwe spraakassistent om te helpen met verschillende Fusion, ZoomText of JAWS-opdrachten en -functies
De nieuwe spraakassistent biedt een manier om met Fusion, ZoomText of JAWS in Windows 10 te communiceren via spraakinvoer. Ondersteunde talen zijn Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Frans. Vraag hem om u te helpen met verschillende functies met een natuurlijke stem. Dit betekent dat dezelfde actie kan worden uitgevoerd door meer dan één soortgelijke zin in plaats van een enkele vooraf gedefinieerde spraakopdracht. Om bijvoorbeeld in JAWS het Instellingencentrum te starten, zou je "Instellingencentrum" kunnen zeggen of "instellingen wijzigen". In Fusion en ZoomText zou u om de vergroting te verhogen kunnen zeggen “zoom in” of “verhoog vergroting”.
In tegenstelling tot sneltoetsen, die moeilijk te onthouden zijn, zijn natuurlijke spraakopdrachten een gemakkelijkere manier om met de software te werken. Het gebruik van spraakinvoer om Fusion, ZoomText of JAWS te besturen kan ook voordelen opleveren voor gebruikers in bepaalde situaties die hen verhinderen een toetsenbord effectief te gebruiken.
De Spraakassistent gebruikt de interne microfoon van uw computer of u kunt ermee praten via een externe microfoon of headset. Er zijn drie opties om de Spraakassistent te vertellen dat hij naar een specifiek commando moet luisteren:
•    Met een specifieke toetscombinatie.
Voor JAWS: INSERT + ALT + SPATIEBALK.
Voor Fusion en ZoomText: CAPS LOCK + ALT + SPATIEBALK.
•    Spreek een specifiek activeringswoord uit dat de software waarschuwt om naar een spraakopdracht te luisteren, vergelijkbaar met SIRI op een iPhone of de Google-assistent in een Google Home-apparaat.
Het activeringswoord voor JAWS is "Sharky". Spreek dit woord uit gevolgd door een specifiek JAWS-commando, zoals "Sharky, linklijst".
Het activeringswoord voor Fusion/ZoomText is "Zoomy". Spreek dit woord uit gevolgd door een specifiek Fusion/ZoomText-commando, zoals "Zoomy, Zoom In".
Opmerking: Het activeringswoord is niet beschikbaar als u een Bluetooth-microfoon gebruikt. In dat geval moet u de toetsaanslag gebruiken voordat u de spraakopdracht uitspreekt.
•    Via de gebruikersinterface.
In JAWS is dat: JAWS-contextmenu (JAWS-toets + J), druk P om het menu Hulpprogramma's te openen, open het submenu Spraakassistent, en selecteer dan Praat tegen JAWS.
In Fusion en ZoomText: klik op de microfoonknop in de rechterbovenhoek van de Fusion- of ZoomText-werkbalk.

Wanneer de spraakassistent begint te luisteren naar een spraakopdracht, wordt een korte audio-indicator afgespeeld en wordt een visuele indicator weergegeven. Na het horen van een spraakopdracht, wordt een andere audio-indicator afgespeeld totdat de opdracht is verwerkt. Na verwerking wordt de visuele indicator verwijderd, wordt een andere korte audio-indicator afgespeeld en wordt de gewenste actie uitgevoerd.
Als de Spraakassistent niets hoort, zegt ZoomText of JAWS: "Sorry, ik heb helemaal niets gehoord". Als de Spraakassistent het niet begrijpt of als de spraakopdracht niet wordt ondersteund, zegt ZoomText of JAWS: "Sorry, dat heb ik niet verstaan".
Opmerking: Aangezien alle verwerking van spraakherkenning via internet wordt uitgevoerd met behulp van Microsoft-services in de cloud, is er een kleine vertraging, afhankelijk van uw verbinding. Wees geduldig en experimenteer met verschillende commando's. Dit is een nieuwe technologie die aan onze softwareproducten is toegevoegd en die in de loop van de tijd zal blijven veranderen en evolueren. We stellen uw suggesties en feedback op prijs.
Om de Spraakassistent uit te schakelen of andere opties te wijzigen, zoals of de spraakassistent wel of niet luistert naar het activeringswoord of om de geluiden uit te schakelen doet u het volgende:
In JAWS opent u het JAWS-contextmenu dan Hulpprogramma's, en vouwt u het submenu Spraakassistent uit en selecteert u Instellingen.
U kunt ook tweemaal snel INSERT + ALT + SPATIEBALK indrukken om het activeringswoord direct in of uit te schakelen (Houd INSERT + ALT ingedrukt terwijl u tweemaal snel op de SPATIEBALK drukt).
In Fusion en ZoomText selecteert u de knop Spraakassistent op de werkbalk en klikt u op de Pijl Omlaag (of u drukt op uw toetsenbord op de PIJL OMLAAG), en dan selecteert u Instellingen.

Als het activeringswoord is uitgeschakeld, moet u altijd eerst de sneltoets voor de spraakassistent indrukken om ZoomText of JAWS te vertellen dat hij moet beginnen met luisteren naar een commando.
Voor meer informatie en om een volledige lijst met spraakopdrachten voor specifieke ZoomText of JAWS-acties te bekijken, zegt u “Zoomy” of “Sharky”, gevolgd door: “help". U kunt ook via het menu van de Spraakassistent kiezen voor “Aan de slag”.

Hier zijn een paar opdrachten die u kunt proberen om u op weg te helpen. Denk eraan om “Zoomy” of “"Sharky”” te zeggen voordat u elk commando uitspreekt.
Voor JAWS:
•    Help
•    Spreek sneller
•    Spreek langzamer
•    Verander instellingen
•    Commando's zoeken
•    Hoe laat is het
•    Wissel schermgordijn
•    Wissel audio-ducking
•    Toon linklijst
•    Toon koppenlijst
•    Toon spelfouten
•    Open woordenboek

Voor Fusion en ZoomText:
• Help
• Wissel vergroting
• Zoom in
• Zoom uit
• Verhoog vergroting
• Verlaag vergroting
• Zet de vergroting op 1,2
• Kleur uit
• Kleur aan
• Wissel focus
• Zet muisverbeteringen aan
• Zet de spraak uit
• Zet de spraak aan
• Praat sneller
• Zet stemsnelheid op 90
• Start de app lezer

Verbeteringen in de ondersteuning van Microsoft Teams
•    Als u nu op ENTER drukt op een document in de bestandenlijst waardoor het ontoegankelijke documentvenster wordt geopend, kunt u nu op ESC drukken om terug te keren naar de bestandenlijst. U krijgt ook een melding om het contextmenu SHIFT + F10 te gebruiken en het document in de desktop-app te openen, want dat is de methode die wij aanraden.
•    U kunt nu ALT + 1 tot en met 5 indrukken om direct naar de eerste 5 tabbladen te gaan.
•    Indrukken van ALT + PIJL LINKS activeert nu automatisch de terug-knop vanaf elke plek in Teams.
•    U kunt nu ALT + H indrukken om een actief gesprek te beëindigen.
•    U kunt nu ALT + T indrukken om de focus in te stellen op de Teams-boomstructuurweergave, indien zichtbaar. Merk op dat deze meestal alleen zichtbaar is als CTRL + 3 is ingedrukt om de Teams- en kanalenlijst te tonen. Het scherm moet ook worden gemaximaliseerd om ervoor te zorgen dat dit besturingselement zichtbaar is.
•    Door ALT + R in te drukken kunt u nu uw hand opsteken en weer laten zakken tijdens een vergadering.
Met Teams kunt u vergaderingen en gesprekken ook in aparte vensters weergeven met minder bedieningselementen. Om dit te doen, druk CTRL + COMMA om de voorkeuren te openen en selecteer het selectievakje: "Nieuwe vergaderingservaring inschakelen (nieuwe vergaderingen en oproepen worden in afzonderlijke vensters geopend. Vereist opnieuw starten van Teams.)" Hoewel JAWS-specifieke toetsaanslagen voor vergaderingen en oproepen niet werken in deze gesplitste modus, heeft Microsoft hun eigen reeks toetsaanslagen die u kunt bekijken door op CTRL + PUNT te drukken.
Nieuwe toetsaanslag voor het wijzigen van het interpunctie-niveau
U kunt nu INSERT + SHIFT + 2 op de cijferrij indrukken om door de vier interpunctieniveaus te bladeren die bepalen hoeveel leestekens JAWS en Fusion uitspreken tijdens het lezen. De beschikbare niveaus zijn Geen, Sommige, Meeste en Alle. Net als bij het wisselen van de schermecho (INSERT + S) of toetsecho (INSERT + 2) keert het interpunctieniveau terug naar de vorige instelling wanneer JAWS of Fusion opnieuw wordt gestart. Gebruik de JAWS Opstartwizard of het Instellingencentrum om permanent een interpunctieniveau in te stellen.

Herhaal de meest recente Windows-melding
U kunt nu het nieuwe gelaagde commando INSERT + SPATIEBALK gevolgd door N uitvoeren om JAWS de laatste uitgesproken Windows-notificatie (melding) te laten herhalen. Meldingen zijn onder meer een inkomend Teams- of Skype-gesprek, een recent Zoom-bericht, een nieuwe e-mail in Outlook en meer. Als u een Focus brailleleesregel gebruikt kunt u ook RECHTER SHIFT + n (PUNTEN 1-3-4-5) indrukken. Gebruik de Microsoft-toetsaanslag WINDOWS-toets + A om al uw Windows-meldingen te bekijken en te beheren.

FS Ondersteuningsprogramma voor het verzamelen van systeeminformatie
Het FS Ondersteuningsprogramma is een nieuw hulpprogramma dat informatie over uw computer verzamelt en een rapport stuurt naar onze technische ondersteuning en softwareontwikkelingsteams om ons te helpen bij het oplossen van problemen die u mogelijk ondervindt tijdens het uitvoeren van JAWS, ZoomText of Fusion. Meestal wordt u gevraagd om dit hulpprogramma uit te voeren tijdens een technische ondersteuningssessie als wordt vastgesteld dat er aanvullende details over uw systeem nodig zijn. Sommige informatie die wordt verzameld, omvat:
•    Systeeminformatie zoals processor, RAM, besturingssysteem, architectuur en meer
•    gebeurtenislogboeken
•    Versie van Adobe Reader (indien geïnstalleerd)
•    Versies van alle geïnstalleerde webbrowsers
•    Informatie over geïnstalleerde Microsoft Office-toepassingen
•    Crash dumps
•    Installatielogboeken
•    Momenteel lopende systeemprocessen
•    Gebruikersinstellingen
Het FS Ondersteuningsprogramma kan worden gestart vanuit het Help-menu in JAWS, of via het menu ondersteuning in ZoomText of Fusion en begeleidt u bij het verzamelen en indienen van een rapport.

Meer notificaties ontvangen
Standaard kondigt JAWS nu automatisch door Windows gegenereerde meldingen aan in zowel spraak als braille. Dit soort meldingen zijn op verschillende plaatsen te vinden, waaronder zakelijke balken in Microsoft Office. Als u deze aankondigingen niet wilt horen, opent u het Instellingencentrum en schakelt u het selectievakje Meer notificaties ontvangen uit.

Automatisch lezen van berichten in Outlook 365
Wanneer u een bericht opent vanuit het Postvak-in in Outlook 365, beginnen JAWS en Fusion nu onmiddellijk de inhoud van het bericht te lezen zonder de titel of koptekstinformatie te lezen. Momenteel worden berichten niet automatisch gelezen als u met ALT + TAB naar een geopend bericht gaat, of als u ENTER indrukt op een bericht in het postvak-in die al is geopend.
Om verder te configureren hoe berichten worden gelezen, open Snel-instellingen (INSERT + V) terwijl u in Outlook staat, zoek naar "bericht", en pas eventueel een van de resulterende opties aan. Een paar items die u mogelijk wilt wijzigen, zijn onder meer:
•    Berichtkoppen bij bericht melden: Schakel deze optie in als u wilt dat JAWS en Fusion het e-mailadres van de afzender en het onderwerp van het bericht melden wanneer een bericht wordt geopend of de focus krijgt.
•    Berichten automatisch lezen: Schakel deze optie uit als u niet wilt dat JAWS en Fusion automatisch berichten lezen wanneer ze worden geopend.
•    Spreek automatisch venstertitels uit voor alleen-lezen berichten: Schakel deze optie in als u wilt dat JAWS en Fusion de titel van het berichtvenster aankondigen wanneer een bericht wordt geopend of de focus krijgt.

Algemene verbeteringen
•    Een nieuwe optie voor Instellingencentrum en Snel-instellingen toegevoegd genaamd "Schuif tekst per alinea" die standaard is uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, stuurt JAWS een hele alinea naar de brailleleesregel in plaats van alleen de huidige regel terwijl u door webpagina's en documenten navigeert. Dit kan het doorlezen helpen verbeteren bij het scrollen door tekst, aangezien u minder snel grote hoeveelheden lege ruimte op de leesregel zult tegenkomen wanneer u het einde van een regel bereikt. U zou nu alleen lege ruimte moeten tegenkomen als u het einde van een alinea bereikt, en u zou naar het begin van de volgende alinea gaan als u weer gaat schuiven.
•    Als u in een Zoom-meeting bent, kunt u nu CTRL + SHIFT + T indrukken om te horen wie nu aan het praten is. Zoom heeft deze optie onlangs toegevoegd met CTRL + 2 maar we gebruikten deze eerder voor een JAWS-functie.
•    De standaard breedsprakigheid van graphics voor JAWS is nu om alleen gelabelde graphics te lezen, aangezien het niet langer zo belangrijk is voor JAWS om graphics te lezen die niet zijn gelabeld. Als u een situatie tegenkomt waarin u niet-gelabelde graphics moet lezen, of u wilt helemaal geen graphics horen, open dan het Instellingencentrum en zoek naar Weergeven van graphics.
• Wanneer u bepaalde toetsenborden of headsets met multimediabediening gebruikt, kunt u nu op het gelaagde commando INSERT + SPATIEBALK drukken, gevolgd door de GRAVE ACCENT-toets (links naast het cijfer 1 op de cijferrij) om aankondigingen van volumemeldingen in of uit te schakelen. Deze aankondigingen zijn standaard uitgeschakeld.
• Het melden van Tutor-berichten in Microsoft Office-linten is verwijderd omdat deze erg uitgebreid waren bij het navigeren door de linten.
• De grootte van de spraakgeschiedenisbuffer is vergroot om 500 strings toe te staan in plaats van slechts 50 wanneer u op INSERT + SPATIEBALK, H drukt om de meest recente strings die naar de synthesizer zijn gestuurd te bekijken.
• Bijgewerkte braillestuurprogramma's geleverd door Papenmeier.
 

07-01-2021

Telefoon: 050/357555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.