Wanneer heeft iemand een visuele beperking?

Oogaandoeningen

Iemand heeft een visuele beperking indien zij of hij niet goed kan zien. Het zicht kan gedeeltelijk of totaal aangetast zijn. Wanneer het zicht bijna of helemaal verloren is, spreken we van blindheid. Bij gedeeltelijk gezichtverlies is iemand slechtziend.

 

Wat betekent het om te leven met een visuele beperking?

Voor iemand met een visuele beperking kan communicatie lastig verlopen, omdat een groot deel van onze communicatie op non-verbale basis plaatsvindt middels het lichaam, mimiek of gebaren. De communicatie gaat dan vaak wat moeilijker en kan leiden tot wederzijds onbegrip. Opvallend is dat iemand met een visuele beperking vaak onzeker loopt of overal tegenaan loopt. Hulpmiddelen kunnen een oplossing bieden om deze persoon te leren hiermee om te gaan en zekerder te worden. Verder heeft een persoon met een visuele beperking moeite met lezen of kan hij/zij helemaal niet lezen, verlopen huishoudelijke klusjes niet altijd even goed en zijn er moeilijkheden op school/werk. Tevens komt het ontstaan van illusies (verkeerde waarneming) voor. Bovendien kijkt een persoon met een visuele beperking anders tegen mensen aan die geen beperking hebben, gebruikt hij/zij het geheugen en de andere zintuigen op een intensievere manier en gaat anders met problemen om. Mensen met een aangeboren afwijking hebben er minder of geen moeite mee vergeleken met mensen die op latere leeftijd met een gezichtsprobleem te maken krijgen.

Oorzaken gezichtsproblemen

Oorzaken van een visuele beperking zijn te vinden in de hersenen, oogzenuw of de ogen zelf – aangeboren of ontstaan op latere leeftijd.

Het oog

Ter hoogte van het oog onderscheidt men meerdere problemen. Het hoornvlies is het deel in het oog waar licht binnenkomt. Het is het buitenste, glasachtige deel van ons oog. Verder heeft het hoornvlies veel zenuwuiteinden. Daarom is het pijnlijk wanneer er iets in je oog zit.

Glasachtig lichaam

Het glasachtig lichaam is doorzichtig en biedt steun aan de oogbol. Wanneer de druk in dit lichaam te hoog wordt, spreekt men van glaucoom. Bij onderdruk riskeert men een netvliesloslating. Wanneer het glasachtig lichaam troebel wordt, bijvoorbeeld door een bloeduitstorting of ten gevolge van aanwezige proteïnen, vermindert het zicht.

Netvlies

Wanneer het netvlies loslaat van het onderliggende vaatvlies door bijvoorbeeld onderdruk van het glasachtig lichaam sterft het netvlies af met blindheid als gevolg. Wanneer er geen, onvoldoende of slecht werkende kegeltjes aanwezig zijn, lijdt men aan kleurenblindheid. Wanneer sterke lichtstralen het netvlies verbranden, veroorzaakt dit een definitieve beschadiging of vernietiging van (een deel van) de staafjes en kegeltjes.

Oogzenuw

De elektrische prikkels die afkomstig zijn van de staafjes en kegeltjes worden via de zenuwen naar de hersenen geleid. Wanneer hier een stoornis is, wordt het zicht verstoord.

Hersenen

Indien de hersengebieden - die instaan voor de interpretatie van visuele prikkels - slecht of niet functioneren, kunnen er meerdere problemen ontstaan. Ten gevolge van aangeboren afwijkingen of hersenletsel ter hoogte van de visuele cortex kan er gedeeltelijke of gehele blindheid ontstaan door de afwezigheid van interpretatie van de prikkels. Verkeerde interpretatie van de prikkels kan mogelijk leiden tot dyslexie.

Oplossingen voor personen met een visuele beperking

Er zijn diverse productoplossingen voor mensen die visueel beperkt zijn met als voornaamste doel hen mee te laten draaien in de maatschappij. Klik op het tabblad Producten en kies één van de productgroepen om te ontdekken wat Optelec allemaal te bieden heeft.

Telefoon: 050/357555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.