Wat is er nieuw in JAWS, ZoomText en Fusion 2022?

Wat is er nieuw in JAWS 2022?

Automatisch instellingen importeren uit eerdere releases

Bij het upgraden naar een nieuwe versie van JAWS worden alle aangepaste instellingen van een vorige release nu automatisch geïmporteerd. Dit omvat functies zoals spraak en brailleleesregels, aangepaste scripts, woordenboekitems, gelabelde afbeeldingen en alle aangepaste instellingen die u voor toepassingen hebt gemaakt. In tegenstelling tot vorige releases, is het migratieproces nu stil (er verschijnen geen berichten of dialoogvensters) en begint het de eerste keer dat u de nieuwe versie start. Aangepaste instellingen ouder dan de twee vorige versies worden niet geïmporteerd. Als het importeren is gelukt, wordt u alleen gevraagd om de opstartopties van JAWS te configureren.

Als u niet wilt dat instellingen van een eerdere versie worden gemigreerd naar de nieuwe versie, is er bij het uitvoeren van een nieuwe installatie nu een selectievakje op de eerste instellingenscherm waar u kunt kiezen of u instellingen van de vorige versie stil wilt migreren. Schakel dit selectievakje uit als u de instellingen niet wilt migreren.

 

Nieuwe optie om fabrieksinstellingen te herstellen

Gebruik het item "Terugzetten naar fabrieksinstellingen" in het submenu Opties van het JAWS-contextmenu (Insert+J) om alle aangepaste instellingen die zijn geïmporteerd te wissen van een vorige release of handmatig geconfigureerd. Nadat alle instellingen zijn verwijderd, herstart JAWS alsof het een gloednieuwe installatie is.

 

JAWS, ZoomText en Fusion stoppen met ondersteuning voor Windows 7 en 8.1

Om gelijke tred te houden met de voortdurende vooruitgang in Microsoft Windows-technologie, zullen JAWS, Fusion en ZoomText 2022 niet langer worden geïnstalleerd en uitgevoerd op versies van Windows ouder dan Windows 10. We blijven ook de ondersteuning voor Windows 11 verbeteren. Downloads van eerdere versies van onze software blijven beschikbaar voor gebruikers van oudere Windows-versies via onze webpagina's.

 

Verbeterde prestaties in Microsoft Office - apps

JAWS 2022 biedt een aantal algemene verbeteringen bij het werken in Office 365-toepassingen. In het bijzonder zouden gebruikers een verhoogde reactiesnelheid moeten opmerken bij het navigeren door Outlook-berichtenlijsten en bij het werken met e-mails, maar ook bij het bewerken van Word-documenten.

 

Geluidsplitter

Eerder in JAWS en Fusion 2021 hebben we een manier geïntroduceerd waarop gebruikers het volume van JAWS-spraak kunnen verlagen, onafhankelijk van systeemaudio om het gemakkelijker te maken om audio van andere toepassingen te horen. Versie 2022 gaat nog een stap verder door nu degenen die stereoheadsets of -luidsprekers gebruiken, de spraak van JAWS of Fusion te laten routeren naar één oor terwijl audio van alle andere toepassingen naar het andere oor wordt geleid. Dit maakt het gemakkelijker om verder te werken met JAWS tijdens het volgen van een Zoom- of Teams-vergadering, een Skype-gesprek of een YouTube-video.

 

Audio splitsen:

1. Druk op INSERT+SPATIEBALK gevolgd door V om de volumelaag te activeren.

2. Druk op B voor Balans en voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op PIJL-LINKS om JAWS Speech naar links en audio van alle andere applicaties naar rechts te leiden.

• Druk op PIJL-RECHTS om JAWS-spraak naar rechts en audio van alle andere applicaties naar links te leiden.

• Druk op PIJL OMHOOG om zowel JAWS-spraak als applicatie-audio te herstellen naar beide kanalen.

 

Opmerking: Voordat u probeert uw audio te splitsen, moet u ervoor zorgen dat uw headset of luidsprekers goed zijn geplaatst. Als u bijvoorbeeld JAWS-spraak naar links leidt en in plaats daarvan in uw rechteroor hoort, is uw headset hoogstwaarschijnlijk omgekeerd.

Nadat u uw JAWS-spraak en toepassingsaudio hebt gesplitst, blijft deze van kracht totdat u JAWS opnieuw start of het commando gebruikt om de audiobalans te herstellen.

U kunt ook de spraakassistent activeren en 'Geluid links', 'Geluid rechts' of 'Geluidsbalans' zeggen. Zorg ervoor dat uw microfoon niet is gedempt voordat u deze commando's uitspreekt. U wilt deze commando's misschien ook niet gebruiken in apps zoals Teams of Zoom, omdat andere deelnemers aan de vergadering u zullen horen.

 

Veel gestelde vragen

V: Ik gebruik een stereo Bluetooth-headset met een microfoon voor deelname aan Teams- en Zoom-oproepen. Kan ik de audio in deze situatie splitsen?

Antwoord: Nee, het splitsen van de audio werkt niet tijdens een gesprek bij gebruik van een Bluetooth-headset. Dit is geen JAWS-probleem. Bij het verbinden met een oproep in Teams of Zoom, wordt er omgeschakeld van een koptelefoon naar een hedset. Door het ontwerp werkt een headset-apparaat als een mono-apparaat, dus het splitsen van geluid werkt dan niet. Als u uw audio tijdens een gesprek wilt splitsen, raden we u aan een bedrade headset te gebruiken.

V: Kan ik mijn audio splitsen als ik een stereo Bluetooth-headset gebruik om alleen naar muziek te luisteren?

Antwoord: Ja. Als u audio afspeelt van een andere bron, zoals een YouTube-video, werkt de geluidssplitter zoals verwacht, ook als u een Bluetooth-headset gebruikt. U zult alleen problemen ondervinden met het splitsen van audio wanneer u verbinding maakt met een Teams- of Zoom-oproep met een Bluetooth-headset als deze verandert van een stereo hoofdtelefoon apparaat naar een mono headset apparaat.

V: Werkt de geluidssplitter met externe luidsprekers?

Antwoord: Ja, JAWS-spraak en applicatie-audio worden gesplitst zoals verwacht als u de interne luidspreker van uw computer gebruikt.

V: Ik heb momenteel JAWS geconfigureerd om een ander geluidsapparaat te gebruiken in plaats van de standaard Windows-geluidskaart. Kan ik de audio nog splitsen?

Antwoord: Zolang zowel JAWS als de andere toepassingen die geluid afspelen allemaal via dezelfde geluidskaart worden geleid, wordt de audio gesplitst zoals verwacht. Indien u de optie Geluidskaarten gebruikt in het submenu Hulpprogramma's van het JAWS-contextmenu om JAWS te configureren om een andere geluidskaart te gebruiken, blijft JAWS gerouteerd, maar audio van andere apps worden hersteld naar beide luidsprekers.

 

Nieuwe gelaagde toetsaanslagen voor het slecteren van een geluidskaart voor spraakuitvoer

In sommige gevallen kan Windows overschakelen naar een ander geluidsapparaat, waardoor u de spraak van JAWS of Fusion verliest. Een paar voorbeelden hiervan kunnen zijn wanneer u een ander geluidsapparaat aansluit dat de nieuwe standaard wordt of wanneer u een Bluetooth-headset gebruikt en u start een gesprek op Teams of Zoom, waardoor Windows het geluidsapparaat wisselt.

Als deze situaties zich voordoen, kunt u nu op INSERT+SPATIEBALK drukken, gevolgd door V en vervolgens op K om toegang te krijgen tot de nieuwe geluidskaartlaag. Eenmaal in deze laag, kunt u PIJL OMHOOG of OMLAAG gebruiken om door alle beschikbare geluidskaarten op uw systeem te bladeren. JAWS probeert de naam van elke geluidskaart te melden terwijl u navigeert. Zodra u de geluidskaart hebt gevonden die u voor spraak wilt gebruiken, drukt u op ESC om de laag af te sluiten. Houd er rekening mee dat de lijst met beschikbare apparaten wel rondloopt, dus als u op de PIJL-OMLAAG blijft drukken, begint u op een gegeven moment weer boven aan de lijst.

 

Sneller wisselen van brailletaal voor meertalige gebruikers

Voor gebruikers die meerdere talen spreken en voor studenten die een andere taal leren, heeft JAWS al jaren de mogelijkheid van handmatige en automatische taalwisseling van de spraaksynthesizer. Voor gebruikers van brailleleesregels die regelmatig tussen talen moesten schakelen, was het proces niet zo eenvoudig. U moest telkens het Instellingencentrum openen en een specifieke taal en de vertaalopties selecteren wanneer u tekst in een andere taal wilde lezen of invoeren.

 

Om dit gemakkelijker te maken voor meertalige braillegebruikers, introduceren JAWS en Fusion 2022 brailleprofielen. Een brailleprofiel bestaat uit een vertaalmodus en bijbehorende brailletabellen voor invoer en uitvoer in een specifieke taal. Dit stelt u nu in staat om de brailletaal on-the-fly vanaf het toetsenbord of de brailleleesregel te wisselen, of gebruik te maken van automatische taalwisseling in documenten of op webpagina's, zoals we dat ook doen bij spraak. U kunt ook de braille-invoertaal koppelen aan de invoertaal van het toetsenbord, dus als u op ALT+SHIFT op het toetsenbord van uw computer drukt om de taal voor het typen te wijzigen, schakelt de braille-invoertaal mee.

 

Om brailleprofiel opties te configureren, is een nieuw dialoogvenster Taalprofielen toegevoegd aan het Instellingencentrum onder de groep Braille → Algemeen → Vertalingen. Voor gebruikers die slechts één taal gebruiken, is het niet nodig om dit dialoogvenster te gebruiken, omdat u nog steeds uw invoer- en uitvoervertaalinstellingen kunt instellen zoals u dat altijd heeft gedaan via het Instellingencentrum in de groep Braille → algemeen → Vertalingen of via de JAWS-opstartwizard.

 

Voorkeursprofielen instellen

Ga als volgt te werk om uw voorkeursprofielen te kiezen waar u snel tussen kunt schakelen met een toetsaanslag:

1. Druk op INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.

2. Om wijzigingen op alle applicaties toe te passen, drukt u op CTRL+SHIFT+D om de JAWS-standaardinstellingen te laden.

3. Typ "taalprofielen" zonder de aanhalingstekens in het zoekveld.

4. Druk op PIJL OMLAAG om naar Taalprofielen te gaan in de zoekresultaten in de boomstructuur en druk op de SPATIEBALK om het dialoogvenster te openen. U wordt geplaatst in een lijst met profielen die overeenkomen met alle brailletalen die met JAWS zijn geïnstalleerd.

5. Druk op de SPATIEBALK bij elk profiel dat u als voorkeursprofiel wilt selecteren.

6. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten en nogmaals om het Instellingencentrum te sluiten.

 

Nadat u voorkeursprofielen heeft ingesteld, kunt u de toetsaanslag CTRL+SHIFT+WINDOWS+L of PUNTEN 2-3-4-5-7 AKKOORD op een Focus brailleleesregel gebruiken om snel tussen profielen te schakelen als u tekst in verschillende talen moet lezen of typen.

U kunt ook een primair taalprofiel instellen dat altijd wordt gebruikt wanneer JAWS wordt gestart. Standaard komt het primaire profiel altijd overeen met de JAWS-taal. Nederlands - Nederland wordt bijvoorbeeld altijd gebruikt bij het uitvoeren van de Nederlandse versie van JAWS. Om het primaire profiel te wijzigen, opent u het dialoogvenster Taalprofielen selecteert u het gewenste taalprofiel in de lijst en vervolgens selecteert u de knop Zet als Primair.

 

Vertaalopties configureren voor een specifiek profiel

Ga als volgt te werk om de invoer- en uitvoerinstellingen voor braillevertaling voor een specifiek taalprofiel te configureren:

1. Druk op INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.

2. Om wijzigingen op alle applicaties toe te passen, drukt u op CTRL+SHIFT+D om de JAWS-standaardinstellingen te laden.

3. Typ "taalprofielen" zonder de aanhalingstekens in het zoekveld.

4. Druk op PIJL OMLAAG om naar Taalprofielen te gaan in de zoekresultaten in de boomstructuur en druk op de SPATIEBALK om het dialoogvenster te openen. U wordt geplaatst in een lijst met profielen die overeenkomen met alle brailletalen die met JAWS zijn geïnstalleerd.

5. Selecteer het profiel waarvoor u vertaalopties wilt configureren en kies vervolgens de knop Details om het dialoogvenster Profiel Details te openen. Hier kunt u:

• Kies de graad van braille die u wilt gebruiken bij het lezen en typen van braillekortschrift. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde profiel. Bijvoorbeeld, Universeel Engels Braille (UEB) Graad 1 of Graad 2 zijn niet beschikbaar bij het configureren van het Spaanse taalprofiel.

• Kies welke vertaalmodus u wilt gebruiken. De beschikbare keuzes zijn om computerbraille te gebruiken voor zowel invoer als uitvoer, computerbraille voor invoer en braillekortschrift voor uitvoer, of braillekortschrift voor zowel invoer als uitvoer. U kunt ook snel schakelen tussen vertaalmodi voor het actieve profiel met behulp van PUNTEN 1-2-4-5-7 AKKOORD op een Focus brailleleesregel.

• Selecteer welke tabellen u wilt gebruiken als computerbraille is geselecteerd voor invoer of uitvoer. Hierdoor kunt u indien nodig verschillende talen gebruiken voor het lezen en typen van tekst.

• Kies of hoofdletters wel of niet op de brailleleesregel worden weergegeven bij het lezen van braillekortschrift.

• Kies of de Liblouis computerbrailletabellen al dan niet worden gebruikt bij het lezen of typen in computerbraille.

6. Nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht, selecteert u OK om het dialoogvenster Profiel Details te sluiten en gaat u verder met het selecteren van OK om het dialoogvenster Taalprofielen en het Instellingencentrum te sluiten.

 

Automatische taaldetectie voor braille configureren

Als u wilt dat JAWS automatisch overschakelt naar de juiste brailletaal bij het lezen of invoeren van tekst, doet u het volgende:

1. Druk op INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.

2. Om wijzigingen op alle applicaties toe te passen, drukt u op CTRL+SHIFT+D om de JAWS-standaardinstellingen te laden.

3. Typ "taalprofielen" zonder de aanhalingstekens in het zoekveld.

4. Druk op PIJL OMLAAG om naar Taalprofielen te gaan in de zoekresultaten in de boomstructuur en druk op de SPATIEBALK om het dialoogvenster te openen.

5. Selecteer het selectievakje Braille-invoertaal koppelen aan toetsenbordtaal om JAWS de juiste braille-invoertaal te laten gebruiken die overeenkomt met de huidige actieve toetsenbordtaal. Als u bijvoorbeeld de toetsenbordtaal naar Spaans (ALT+SHIFT) schakelt, schakelt JAWS automatisch over naar Spaanse braille, zodat u kunt doorgaan met het invoeren van tekst vanaf uw leesregel in de juiste taal.

6. Schakel het selectievakje Automatische taaldetectie in om JAWS de juiste brailletaal te laten gebruiken die overeenkomt met de huidige teksttaal in een document of webpagina. Als JAWS bijvoorbeeld tekst detecteert in een document dat in het Spaans is geschreven, schakelt JAWS automatisch over op het weergeven van de tekst in Spaanse braille met behulp van de instellingen voor de vertaalmodus die zijn geconfigureerd in het dialoogvenster Profiel Details voor het Spaanse profiel.

7. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten en nogmaals om Instellingencentrum te sluiten.

 

Aanvullende wijzigingen

• In JAWS en Fusion nieuwe opties voor Snel-instellingen toegevoegd voor Outlook 365 waarmee u de aankondigingen voor ongelezen, beantwoord of doorgestuurd kunt uitschakelen. Terwijl u in Outlook 365 staat, drukt u op INSERT+V voor Snel-instellingen en zoekt u vervolgens naar 'Meld' om de 3 opties te vinden.

• Wanneer de focus op een Outlook-berichtenlijst staat, zoals de Inbox, is de optie Outlook-berichtenlijst aanpassen niet langer beschikbaar in het dialoogvenster JAWS Hulpprogramma's (INSERT+F2). Dit is gedaan omdat deze functie niet langer van toepassing is op dit soort Outlook 365-lijsten.

• JAWS 2022 bevat bijgewerkte scripts van Corel voor WordPerfect 2021.

• Voor degenen die JAWS-scripts maken, opmerkingen toegevoegd bovenaan default.jss, zodat gebruikers weten hoe ze een gewijzigde kopie van dit bestand in hun gebruikersmap kunnen opslaan.

• In de braille- en tekstviewer is de standaard lettergrootte gewijzigd in 20. De vorige lettergrootte van 40 was voor de meeste gebruikers te groot. Bovendien is het nu

mogelijk om de lettergrootte indien nodig verder te verlagen tot 16.

• Een nieuwe optie toegevoegd om het melden van tekst die is gemarkeerd als suggestie in Google Documenten in te schakelen. Om dit te wijzigen, opent u Instellingencentrum en zoekt u het selectievakje Voorgestelde tekst melden.

• Bij het navigeren door een tabel in Google Docs, meldt JAWS nu de huidige rij of kolom na het lezen van de celinhoud. Bovendien, als u de optie om tabelcelcoördinaten te melden hebt uitgeschakeled in de Snel-instellingen, leest JAWS nu alleen de celinhoud bij gebruik van de tabelleescommando's (ALT+CTRL+PIJLTOETSEN).

• Er is een probleem opgelost waarbij JAWS het begin van tekst met opmerkingen in Google Documenten niet aangaf bij het navigeren per woord.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS niet las zoals verwacht tijdens het navigeren per regel in Google Documenten en u een link tegenkwam die meerdere regels overspande.

• Bij het navigeren naar een nieuwe dia in PowerPoint, zegt JAWS niet langer "geen selectie" voordat de dia-informatie werd uitgesproken. JAWS kondigt nu alleen de titel en het nummer van de dia aan.

• Veel gemelde problemen met het lezen van berichten in Outlook 365 opgelost.

• Een gemeld probleem opgelost in Outlook 365 waarbij JAWS geen resultaten voor automatisch aanvullen voorlas bij het typen van namen in de adresvelden van een nieuw bericht.

• De sneltoets CTRL+U toegevoegd aan de help voor Windows-sneltoetsen (INSERT+W) voor Outlook. Deze opdracht markeert het huidige bericht als ongelezen.

• Als Weergeven als gesprek is ingeschakeld in Outlook, is een gemeld probleem verholpen waarbij het huidige bericht of gesprek niet in braille werd weergegeven tijdens het navigeren door de lijst.

• Er is een probleem opgelost waarbij JAWS de knop Datumkiezer niet melde bij het maken van een vergaderverzoek in Outlook.

• De sneltoets ALT+Q toegevoegd aan de help voor Windows-sneltoetsen (INSERT+W) waarmee de functie Snel zoeken in Microsoft Office-apps wordt geopend.

• JAWS leest nu correct de titel van de huidige pagina in Chrome of Edge wanneer u CTRL+TAB gebruikt om tussen geopende pagina's te schakelen.

• Er is een probleem opgelost waarbij het indrukken van INSERT+SPATIEBALK, X om de wizard Flex-web te starten niet werkte zoals verwacht in Edge Chromium.

• Er is een probleem opgelost waarbij JAWS de zoekresultaten op het startscherm van Windows 11 niet las.

• Een probleem opgelost dat werd gemeld door verschillende internationale gebruikers waarbij het Instellingencentrum en Snel-instellingen in het Engels werden weergegeven in plaats van de specifieke taal van de gebruiker.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij het Instellingencentrum niet meer reageerde als u een aanhalingsteken typte in het zoekveld.

• Bij gebruik van INSERT+WINDOWS+F4 om JAWS handmatig te sluiten in situaties waarin het niet meer correct werkt, is een probleem opgelost waarbij JAWS niet meer automatisch werd herstart en het geheugendumpbestand niet meer genereerde met diagnostische informatie voor Freedom Scientific.

• Ondersteuning toegevoegd voor Azure Virtual Desktop.

Wat is er nieuw in ZoomText 2022 en Fusion 2022?

De snelle toegangsbalk koppelen

Standaard is de Snelle Toegangsbalk nu vastgezet in een van de vier hoeken op uw scherm wanneer u ZoomText of Fusion start. Dit biedt een locatie voor de Snelle toegangsbalk om naar terug te keren wanneer het de focus verliest. Het maakt het ook gemakkelijk te vinden bij het bekijken van een vergroot scherm.

De balk kan worden vastgezet in de rechterbovenhoek, linkerbovenhoek, rechterbenedenhoek of linkerbenedenhoek van het scherm. Als u de locatie wilt wijzigen, doe dan het volgende:

1. Als de balk voor snelle toegang niet is uitgevouwen, klikt u op de knop Namen van snelkoppelingen weergeven om de balk uit te vouwen.

2. Klik op de knop Aanpassen en vervolgens op Voorkeuren.

3. Selecteer Automatisch koppelen aan schermhoek en selecteer een schermhoek in de lijst.

Verbeteringen in de spraakassistent

• Het standaard activeringswoord voor ZoomText is nu "Hey Zoomy", terwijl het standaard activeringswoord voor JAWS nu "Hey Sharky" is.

• Als Fusion draait, kunt u nu ofwel "Hey Sharky" of "Hey Zoomy" zeggen en de spraakassistent weet welke functies voor JAWS of ZoomText zijn en voert de juiste actie uit, afhankelijk van wat u heeft gevraagd. Voorheen hadden Fusion-gebruikers alleen toegang tot ZoomText-functies met behulp van de spraakassistent.

• Na het selecteren van tekst met JAWS of Fusion, kunt u nu "Hey Sharky, lees selectie" zeggen om de geselecteerde tekst te lezen, of "Hey Sharky, toevoegen" om de geselecteerde tekst aan het klembord toe te voegen.

• Door de optie Instellingen te selecteren in het submenu spraakassistent in het menu Hulpprogramma's van het JAWS-contextmenu, wordt nu een speciaal dialoogvenster Instellingen spraakassistent geopend en wordt u niet langer naar het Instellingencentrum gebracht.

 

JAWS, ZoomText en Fusion stoppen met ondersteuning voor Windows 7 en 8.1

Om gelijke tred te houden met de voortdurende vooruitgang in Microsoft Windows-technologie, zullen JAWS, Fusion en ZoomText 2022 niet langer worden geïnstalleerd en uitgevoerd op versies van Windows eerder dan Windows 10. We blijven ook de ondersteuning voor Windows 11 verbeteren, die in de komende maanden zal worden uitgebracht. Downloads van eerdere Versies van onze software blijven beschikbaar voor gebruikers van oudere Windows-versies via onze webpagina's.

 

Geluidssplitter (alleen Fusion 2022)

Eerder in JAWS en Fusion 2021 hebben we een manier geïntroduceerd waarop gebruikers het volume van JAWS-spraak kunnen verlagen, onafhankelijk van systeemaudio om het gemakkelijker te maken om audio van andere toepassingen te horen. Versie 2022 gaat nog een stap verder door nu degenen die stereoheadsets of -luidsprekers gebruiken, de spraak van JAWS of Fusion te laten routeren naar één oor terwijl audio van alle andere toepassingen naar het andere oor wordt geleid. Dit maakt het gemakkelijker om verder te werken met JAWS tijdens het volgen van een Zoom- of Teams-vergadering, een Skype-gesprek of een YouTube-video.

 

Audio splitsen:

1. Druk op INSERT+SPATIEBALK gevolgd door V om de volumelaag te activeren.

2. Druk op B voor Balans en voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op PIJL-LINKS om JAWS Speech naar links en audio van alle andere applicaties naar rechts te leiden.

• Druk op PIJL-RECHTS om JAWS-spraak naar rechts en audio van alle andere applicaties naar links te leiden.

• Druk op PIJL OMHOOG om zowel JAWS-spraak als applicatie-audio te herstellen naar beide kanalen.

 

Opmerking: Voordat u probeert uw audio te splitsen, moet u ervoor zorgen dat uw headset of luidsprekers goed zijn geplaatst. Als u bijvoorbeeld JAWS-spraak naar links leidt en in plaats daarvan in uw rechteroor hoort, is uw headset hoogstwaarschijnlijk omgekeerd.

Nadat u uw JAWS-spraak en toepassingsaudio hebt gesplitst, blijft deze van kracht totdat u JAWS opnieuw start of het commando gebruikt om de audiobalans te herstellen.

U kunt ook de spraakassistent activeren en 'Geluid links', 'Geluid rechts' of 'Geluidsbalans' zeggen. Zorg ervoor dat uw microfoon niet is gedempt voordat u deze commando's uitspreekt. U wilt deze commando's misschien ook niet gebruiken in apps zoals Teams of Zoom, omdat andere deelnemers aan de vergadering u zullen horen.

 

Veel gestelde vragen

V: Ik gebruik een stereo Bluetooth-headset met een microfoon voor deelname aan Teams- en Zoom-oproepen. Kan ik de audio in deze situatie splitsen?

Antwoord: Nee, het splitsen van de audio werkt niet tijdens een gesprek bij gebruik van een Bluetooth-headset. Dit is geen JAWS-probleem. Bij het verbinden met een oproep in Teams of Zoom, wordt er omgeschakeld van een koptelefoon naar een hedset. Door het ontwerp werkt een headset-apparaat als een mono-apparaat, dus het splitsen van geluid werkt dan niet. Als u uw audio tijdens een gesprek wilt splitsen, raden we u aan een bedrade headset te gebruiken.

V: Kan ik mijn audio splitsen als ik een stereo Bluetooth-headset gebruik om alleen naar muziek te luisteren?

Antwoord: Ja. Als u audio afspeelt van een andere bron, zoals een YouTube-video, werkt de geluidssplitter zoals verwacht, ook als u een Bluetooth-headset gebruikt. U zult alleen problemen ondervinden met het splitsen van audio wanneer u verbinding maakt met een Teams- of Zoom-oproep met een Bluetooth-headset als deze verandert van een stereo hoofdtelefoon apparaat naar een mono headset apparaat.

V: Werkt de geluidssplitter met externe luidsprekers?

Antwoord: Ja, JAWS-spraak en applicatie-audio worden gesplitst zoals verwacht als u de interne luidspreker van uw computer gebruikt.

V: Ik heb momenteel JAWS geconfigureerd om een ander geluidsapparaat te gebruiken in plaats van de standaard Windows-geluidskaart. Kan ik de audio nog splitsen?

Antwoord: Zolang zowel JAWS als de andere toepassingen die geluid afspelen allemaal via dezelfde geluidskaart worden geleid, wordt de audio gesplitst zoals verwacht. Indien u de optie Geluidskaarten gebruikt in het submenu Hulpprogramma's van het JAWS-contextmenu om JAWS te configureren om een andere geluidskaart te gebruiken, blijft JAWS gerouteerd, maar audio van andere apps worden hersteld naar beide luidsprekers

 

Verbeteringen in ZoomText 2022.2110.47 (oktober 2021)

• Er is een probleem opgelost waarbij toetsecho niet correct werkte bij het typen van berichten in Skype.

• Een AppReader-probleem opgelost waarbij commando's voor het lezen van zinnen en alinea's werden genegeerd in de Textweergave-modus. Dit resulteerde in non-stop lezen in Word en Kladblok documenten.

• Prestatieproblemen met tekstecho opgelost bij gebruik van App-lezer in Chrome en Edge.

• Verschillende problemen met cursorverbetering en focustracering opgelost in Outlook, webbrowsers en WordPad.

• Een probleem opgelost waarbij Chrome niet meer reageerde bij het lezen van bepaalde inhoud met muisecho aan.

• Een probleem opgelost bij het opstarten van ZoomText waarbij De focusverbetering soms werd verplaatst naar het pictogram Snelle toegangsbalk op de ZoomText-werkbalk en daardoor niet naar het activeringsvenster zou gaan.

• Er is een probleem opgelost waarbij de cursorverbetering niet verscheen tijdens het typen in het Index-veld in de ZoomText-help.

• Problemen opgelost met betrekking tot cursorverbeteringen waarbij deze op de cursor bleven staan tijdens het navigeren in toepassingen zoals Word en WordPad.

 

Verbeteringen in ZoomText 2022.2110.47 en Fusion 2022.2110.19 (oktober 2021)

• Wijzigingen aangebracht in zowel ZoomText als Fusion om gemelde problemen op te lossen waarbij de programma's onstabiel zouden worden na ongeveer 30 minuten draaien. Dit werd vaak gezien wanneer Chrome wordt uitgevoerd met meerdere geopende tabbladen.

• De Snelle toegangsbalk keert nu terug naar de samengevouwen weergave als de balk is uitgevouwen en u de focus ervan weghaalt.

• Problemen opgelost met de Snelle toegangsbalk bij gebruik van ZoomText of Fusion met meer dan één monitor. Na op CAPS LOCK+RECHTER MUISKNOP te hebben gedrukt, verscheen de balk niet altijd op dezelfde monitor waar u de muisaanwijzer had geplaatst om de toetsaanslag uit te voeren. Ook zal de balk worden gekoppeld aan de laatste monitor waar het is gebruikt.

 

Verbeteringen in Fusion 2022.2110.19 (oktober 2021)

• In Fusion kan de muisecho worden ingesteld op Echo (aan) of Geen echo (uit). Indien ingeschakeld, spreekt echo wanneer de muisaanwijzer over tekst of een item wordt geplaatst

voor een bepaalde tijd. Voorheen was de standaard echovertraging van Fusion geen vertraging. De nieuwe standaard is 0,4 seconden als u uw muisaanwijzer over tekst beweegt.

04-11-2021

Telefoon: 050/357555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.